„Лидерите, които строят“ е серия от събития, които срещат водещи личности в строителния бизнес със студенти, на които им предстои да поемат по своя професионален път в сферата на архитектурата и строителството. Целта на инициативата е да изгради стабилна връзка между образованието и бизнеса в сектора, която да вдъхновя, мотивира и спомага за успешния професионален старт на бъдещите специалисти на България.

Ретроспекция на Лидерите

Workshop по сглобяване на масите