Дигитализация в строителството

На 31-ви май се проведе второто събитие от Сезон 3 на Лидерите, които строят. В днешно време строителният сектор изостава в това направление, като заема предпоследна позиция по дигитализиране на процесите. Представихме този важен процес от три различни гледни точки. Цанко Миланов – управител на Wienerberger и Tondach с дългогодишен опит в бизнеса наблюдаващ от първо лице промените, които той претърпява в тази насока. Инж.Димитър Македонск е част от CoBuilder International – компания, която е иноватор в сектора и чиято дейност е пряко свързана с дигитализацията.И третият лидер, част от образователната сфера е Николай Михайлов. Той е аниматор, визуализатор и режисьор за архитектурни, телевизионни, кино и уеб проекти. Вижте още

Инж. Цанко Миланов - Управител на Винербергер ЕООД и Тондах България ЕООД

инж. Цанко Миланов

Управител на Wienerberger

nixon_official_new_small

Николай Михайлов

3D визуализатор на архитектурни проекти
и сертифициран инструктор по V-Ray

Makedonski Photo

инж. Димитър Македонски

Мениджър на отдел Изследвания и Развитие
в Кобилдър Интернешънъл

Галерия от събитието

Cobuilder International е част от семейството на международна компания, базирана в Осло, с дъщерни дружества и партньори в България, Великобритания, Франция, Италия, Финландия, Австрия и Германия. Компанията разработва иновативни софтуерни продукти за строителната индустрия. През 2013 г. Cobuilder основава своето първо дъщерно дружество именно в София. С начален екип от двама служители, дейността в България тогава е обвързана предимно с въвеждането на данни в информационни системи, обслужващи норвежкия пазар. През 2017 г. служителите са вече над 80 и компанията печели наградата на БАА и БАСКОМ за „ИТ продукт на годината“. Наградата е присъдена за първия софтуерен продукт, който е изцяло измислен и разработен в България. Екипът в момента е от 100 души и отговаря за всички ключови за компанията дейности. Продуктовата платформа на Cobuilder има за цел да улесни дигиталната трансформация в строителството чрез дигитализация на продуктови данни, което да подпомогне навлизането на Индустрия 4.0, интернет на нещата и дигитални двойници в сектора. Решенията на компанията са ориентирани към всички участници във веригата на стойността в строителството на сгради и съоръжения – от производството на строителните продукти, до построяването, въвеждането в експлоатация и поддръжката на завършения проект.

Средната възраст в Cobuilder е 30 години.

Според служителите в компанията най-силно определящият фактор за тяхната продуктивност и желанието да са част от семейството на Cobuilder, е балансът между работа и личен живот.

В компанията е утвърдена практика служителите да организират различни социални и доброволчески активности. Рок банда, баскетболен и футболен отбор, йога клуб, фолклорен състав, клуб на книгата и team beering са част от инициативите, които са се превърнали в традиция за Cobuilder. Компанията подкрепя и множество социално-отговорни дейности, предложени и осъществени изцяло от нейни служители.

През 2018 г. 40 % от новоназначените са препоръчани от служители на компанията.

 Групата Винербергер

Винербергер е най-големият производител на тухли в света и заема водещи позиции на пазара на керемиди в Европа със своите над 200 завода в 30 държави.

 

Винербергер в България

Винербергер стъпва на българския пазар в края на 2004 като Винербергер ЕООД и стартира с внос от Унгария и Румъния на керамични блокове с вертикални кухини с марка Porotherm – един изцяло нов, но очакван и търсен от пазара качествен продукт. Първият проект „Реконструкция и модернизация на керамичен завод Луковит” е пуснат в експлоатация в края на 2007 година след близо 10 месеца на строителство. Инвестицията от 25 млн. евро обхваща комплексна реконструкция и модернизация на завода и оборудването в съответствие с най-новите технически стандарти, внедряване на най-нови технологии за редуциране на енергията за производство, както и подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за безопасност на труда и здравните норми в страната.

 

Визия и мисия

Ние подобряваме качеството на живот на хората като им предлагаме добавена стойност кум всяко решение за строителството. Ние подпомагаме процесите, които са прородосъобразни и с ефективно използване на ресурсите през целия жизнен цикъл на сградата от избора на място за проектиране, изграждане, експлоатация, поддръжка, ремонт и разрушаване. Ние предлагаме устойчиви строителни материали и инфраструктурни решения за по-добро качество на живот.

Нашите бизнес дейности са фокусирани върху развитието, производството и дистрибуцията на керамични строителни материали. Нашата мисия е да продължаваме да работим като предпочитан доставчик на строителни материали в Европа на база на дълготрайното качество, енергийната ефективност и естествената красота на нашите продукти. Също така се стремим да осигурим отлични продажби и услуги по доставките.