„Лидерите, които строят“ е серия от събития, които срещат водещи личности в строителния бизнес със студенти, на които им предстои да поемат по своя професионален път в сферата на архитектурата и строителството. Целта на инициативата е да изгради стабилна връзка между образованието и бизнеса в сектора, която да вдъхновя, мотивира и спомага за успешния професионален старт на бъдещите специалисти на България.

 

Новото в СЕЗОН 3:

  • Нова локация: фоайето на УАСГ- гр. София;

  • Създадохме сцена за форума, която ще е и в полза на студентите на университета във времето, в което форумът не се провежда. Тя ще се разпада на отделни работни места за нуждите на студентите;

  • Възможност студентите да избират и предлагат лидери, които да гостуват.

Ретроспекция на Лидерите

Workshop по сглобяване на масите